Adoa Consult adhd add counseling coaching den haag rijswijk delft rotterdam leiden zoetermeer relatieproblemen opvoedproblemen
 
Praktijk voor psychosociale hulpverlening, counseling en ADHD & ADD coaching
 
Privacy
 

 

Alle gesprekken bij Adoa Consult zijn vertrouwelijk. Ik ben gehouden aan de het Beroepsgeheim en de Beroepscode van de beroepsverenigingen waar ik ben aangesloten, en aan de geldende wet- en regelgeving. Op grond daarvan ben ik gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
In het Privacyreglement leest u hoe ik omga met uw gegevens in het kader van de privacywetgeving.
Voor het bezoeken van de website www.adoaconsult.nl is het protocol Privacy Policy opgesteld.

Dossiervorming
Voor de hulpverlening ben ik verplicht om een cliëntdossier te maken en verslaglegging te doen.
Hierbij wordt ook persoonlijke gezondheidsinformatie vastgelegd, welke privacygevoelig is, en onder de wettelijke bescherming valt.
Bij de intake vraag ik u toestemming voor het veilig vastleggen van uw gegevens, die noodzakelijk zijn voor een goede hulpverlening.
Het dossier en uw persoonsgegevens ten behoeve van de facturatie worden op een veilige manier bewaard.
De wettelijke bewaartermijn voor het dossier is 15 jaar. U hebt recht op inzage in het dossier en op correctie van uw gegevens. Voor verdere informatie zie hiervoor ook de Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement.
Via onderstaande links kunt u de genoemde reglementen vinden.

Beroepscode NFG
Privacyreglement Adoa Consult
Privacy Policy website Adoa Consult
Algemene Voorwaarden Adoa Consult

 

 


 

 
Home.Informatie.Hulpverlener.Crosscare.Reviews.Links & info.Agenda.Contact.