Adoa Consult adhd add counseling coaching den haag rijswijk delft rotterdam leiden zoetermeer relatieproblemen opvoedproblemen
 
Praktijk voor psychosociale hulpverlening, counseling en ADHD & ADD coaching
 
Verwijzers
Behandeling of begeleiding


NFG-hulpverleners hebben een veelzijdig mensbegeleidend beroep, wat inhoudt dat hun beroep betrekking heeft op het werk ter bevordering van persoonlijk, maatschappelijk en cultureel welzijn. 
Zij kunnen geraadpleegd worden wanneer de zelfredzaamheid van mensen wordt aangetast door lichamelijke, psychosociale en psychospirituele problemen of welzijnsproblemen.

Zij verrichten hun taak op de veel voorkomende welzijnsproblematiek , die mensen nog nét niet ziek maakt, maar hun gezondheid wel aantast of ondermijnt. Deze mensen kunnen meestal niet meer goed functioneren op het werk of in hun privé-omgeving. 

Bij bijna alle menselijke activiteiten spelen lichamelijke en/of psychosociale aspecten een belangrijke rol. De behandeling of begeleiding door de NFG-hulpverleners kan bestaan uit natuurgeneeskundige therapieën, hulpverleningsgesprekken (coaching, counseling, psychosociale methodieken) en andere begeleidingsvormen (psychosociaal werk, psychosociale (groeps)therapie).

Lichamelijke of psychosociale problemen komen voort uit onderstaande gebieden of een combinatie hiervan:

·
Persoonlijke sfeero.a. gebrek aan sociale- of communicatieve vaardigheden, gebrek aan zelfvertrouwen of 'zingeving', psychosomatische klachten, onzekerheid, angst, nervositeit, stress, burnout, midlife-problemen, eenzaamheidsproblemen, concentratieproblemen, emotionele verwerking.
·
Lichamelijk welbevindeno.a. spanningsklachten, chronische aandoeningen, levensbedreigende ziekten.
·
Relationele sfeero.a. echtscheidingsproblematiek, rouwprocessen, seksualiteitsproblemen, opvoedingsproblemen, gezins- en relatieproblemen.
·
Werksfeero.a. communicatieproblemen, teamconflicten, cultuurveranderingsproblemen, reorganisatieprocessen, overbelasting, werkdruk, prestatiedrang, gebrek aan arbeidsmotivatie en -lust, arbeidsverzuim, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.
·
Maatschappijo.a. overheidsinstanties met haar specifieke problemen, werkloosheidsproblemen, problemen bij integratie van bepaalde bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving, agressieproblemen, gevoelens van sociale onrechtvaardigheden t.g.v. overheidsregels, milieuproblematiek.

De deskundigheid van de NFG-hulpverleners is breed en praktisch. Zij nemen niet de plaats van de huisarts of medische specialist in. Zij werken in de vorm van een verlengde armconstructie.

De behandeling / begeleiding verloopt doorgaans als volgt:    

1. Aanmelding en intakegesprek.                                                                              
2. Probleembespreking en -analysering
3. Voorstel tot behandeling en/of begeleiding
4. Een aantal sessies (behandeling en/of begeleiding).
5. Evaluatie of eindgesprek
Eventueel volgt na 5 weer 4.


Home.Informatie.Hulpverlener.Crosscare.Reviews.Links & info.Agenda.Contact.