Adoa Consult adhd add counseling coaching den haag rijswijk delft rotterdam leiden zoetermeer relatieproblemen opvoedproblemen

 
Praktijk voor psychosociale hulpverlening, counseling en ADHD & ADD coaching
 
Adoa = Je mag er zijn!

Waardevol
Adoa Consult werkt vanuit de visie dat ieder mens waardevol is. 
Uitgangspunt is dat iedereen respectvol benaderd wordt. 
Het gaat er niet om wat je doet, of wat je bent. 
Het gaat om wie jij bent en wat jij nodig hebt  om volwaardig te kunnen leven.

Holistisch
In de hulpverlening wordt  tevens gewerkt vanuit de holistische visie.  
Veelal is er een verband tussen psychische, lichamelijke en/of sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat er niet alleen naar het probleem gekeken wordt, maar ook naar de andere factoren die hierop van invloed kunnen zijn. 

Curatief
Het doel van het hulpverlening traject is curatief. Dat wil zeggen dat er door middel van de begeleiding gestreefd wordt om genezende processen in gang te zetten. 
Vaak zal dat eerst gaan om psychische processen, maar in veel gevallen heeft dit ook een positieve uitwerking hebben op lichamelijke processen of lichamelijke klachten. 

Oplossingsgericht
Snelle vooruitgang, door het toepassen van oplossingsgerichte methodieken en praktische oefeningen met aandacht voor hoofd en hart, dus zowel aandacht voor je gedachten als voor je gevoelens.

Samenwerking
Samenwerking is belangrijk voor goede zorg. Een greep uit het netwerk van Adoa Consult waarmee samenwerking en/of intervisie plaatsvindt:
     

  - vrijwilliger ondersteunt cliënten bij het ordenen van de administratie
  - fysiotherapeut, Moerwijk Fysiotherapie
  - diëtiste, Prima Voeding
  - coach studiebegeleiding
  - ADHD coaches
  - schuldhulpverlener
  - maatschappelijk werkers van de beroepsvereniging NFG 
  - psychologen, uit verschillende richtingen, onder andere uit ADHD netwerk

 

Home.Informatie.Hulpverlener.Crosscare.Reviews.Links & info.Agenda.Contact.