Adoa Consult adhd add counseling coaching den haag rijswijk delft rotterdam leiden zoetermeer relatieproblemen opvoedproblemen
 
Praktijk voor psychosociale hulpverlening, counseling en ADHD & ADD coaching
 
Voorwaarden voor betaling en annulering Cursussen

Voorwaarden bij inschrijving voor een training, cursus, lezing en workshop, hierna “cursus” genoemd.

Inschrijving: Inschrijven voor cursussen kan via email: info@adoaconsult.nl

Voorwaarden voor Deelname: Deelname is voorbehouden aan de doelgroep die is genoemd bij een bepaalde cursus.

Betalingsvoorwaaarden:

  Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling  per bankoverschrijving te worden voldaan, na ontvangst van de factuur. Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang ontvangen te zijn. 
  Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. Uw plaats is voor u gereserveerd zodra uw betaling bij ons binnen is.  Als een cursus al volgeboekt is,  wordt een wachtlijst opgesteld. Als, bij uitzondering, een inschrijving in de laatste week voor de cursus plaatsvindt, dan contant betalen bij aanvang van de cursus


Annulering:

  Geheel kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de cursus  
  Binnen 4 weken voor aanvang van de cursus:  annuleringskosten € 5,- per inschrijving en per factuur, voor 1 of meer cursussen tegelijk. (Of 10% van het cursusgeld als dat hoger is)  
  Bij annulering tot 7 dagen voor de start van de cursus: 50% restitutie
  Bij annulering tot 2 dagen voor de start van de cursus: 25% restitutie
  Bij annulering binnen 2 dagen of bij niet verschijnen: geen restitutie
  U kunt alleen schriftelijk annuleren. Stuur een email naar info@adoaconsult.nl  


U kunt ook een brief sturen naar Adoa Consult, Guntersteinweg 377-107, 2531 KA Den Haag) 
Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag, wanneer een e-mail of brief buiten werktijd binnenkomt.

Plaatsvervanger bij annulering: Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen aan een cursus, dan kunt u uw reservering overdragen aan een plaatsvervanger, aanmelding van deze persoon, per email  uiterlijk 24 uur voor aanvang. 

Inschrijving omzetten naar andere datum of cursus:

  Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere cursus of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 5,- administratiekosten. 
  Tot 2 dagen voor aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten. 
  Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang is het niet meer mogelijk om de inschrijving naar een andere datum of andere cursus te verzetten.
  Het is wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Dit graag uiterlijk 24 uur voor aanvang doorgeven.

Annuleren door Adoa Consult:
Bij onverhoopte annulering van de cursus door Adoa Consult wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere cursusdatum kiest.

Adoa Consult, 27-12-15


Home.Informatie.Hulpverlener.Crosscare.Reviews.Links & info.Agenda.Contact.